Berekening van de
 
Financiëring van de Betuwelijn
 
 

Deel B: Bijlage 2
- - -
Energieverbruik en ritgegevens per treinstel
 

Baanvaksnelheid 80 km/u 120 km/u

Lading 37 mln ton/jaar 37 mln ton/jaar
Gemiddelde snelheid 78 km/uur 114 km/uur
Afstand 224 km 224 km
Factor luchtweerstand 8 1) 6 1)
 
Energieverbruik zuinige/normale procedure
 
mechanisch 11292 MJ 14348 MJ
elektrisch 4550 kWh (zuinig) 5781 kWh (zuinig)
elektrisch 6143 kWh (normaal) 7804 kWh (normaal)
Fossiele brandstof elektrische centrale 42233 MJ 53660 MJ
Specifiek zuinige procedure 0,447 MJ/tonkm 0,568 MJ/tonkm
Specifiek normale procedure 0,604 MJ/tonkm 0,767 MJ/tonkm
 
Ritten per jaar en benodigd aantal treinstellen
 
ritten/jaar 87794 87794
frequentie 12 treinen/uur 12 treinen/uur
treinstellen 158 147 elk 1 loc + 33 wagons
rijcyclus 1 dag (24 uur) 1 dag (24 uur)
 
Containers 2897190 per jaar 2897190 per jaar
 
Massa per treinstel
 
lading 421 ton 421 ton
trein leeg 710 ton 710 ton
container leeg 99 ton 99 ton
 
 
Massa totaal 1230 ton 1230 ton
 
Aantal wagons 33 per treinstel 33 per treinstel
 
Lengte trein 666 m 666 m
 
1) Factor luchtweerstand = 8 wil zeggen dat 8 eenheden (7 wagons + loc) van de 34 eenheden bijdragen aan de luchtweerstand.
 

 
Rekengegevens energie
 
Lading/container 14,85 ton
Container met lading 86 %
Wagon leeg 18,9 ton
Lengte wagon 19,64 m
Container leeg 2,985 ton (gemiddeld 20/40-ft-container)
Locomotief massa 86 ton
Locomotief lengte 18 m
Wielmassa 421,2 kg
Wielstraal 0,46 m
Profieloppervlak 8,75 m2
Luchtdichtheid 1,21 kg/m3
Coëfficiënt luchtweerstand 1
Coëfficiënt rolweerstand 0,002434
 
Rendementen
 
treinmotor 85 %
bovenleiding 81,1 %
elektrische centrale 40,7 %
landelijk net 95,3 %