Berekening van de
 
Financiëring van de Betuwelijn
 
 

Deel B: Bijlage 1
- - -
Kosten en opbrengsten per jaar in ƒ mln
 

 
Lading 37.000.000 ton/jaar
Snelheid 120 km/uur
Factor luchtweerstand 61)
 
afstand km
Bedragen in ƒ mln 224 500 1000 1150 1200 2000

Kosten -984 -1328 -1953 -2140 -2202 -3201
Opbrengst 414 925 1850 2127 2220 3700
 
Saldo -569 -403 -103 -13 18 499
 
 
Uitsplitsing kosten ƒ mln
 
Personeel 34 40 52 56 57 76
Infraheffing 157 351 702 808 843 1405
Handling 594 594 594 594 594 594
Energie 101 227 456 525 548 914
Rollend materieel 88 104 135 144 147 196
    Onderhoud
6 8 10 10 11 14
Vaste kosten 3 3 3 3 3 3
 
 
Uitsplitsing kosten ƒ per tonkm
 
Personeel 0,00411 0,00219 0,00142 0,00131 0,00129 0,00103
Infraheffing 0,01898 0,01898 0,01898 0,01898 0,01898 0,01898
Handling 0,07166 0,03210 0,01605 0,01396 0,01338 0,00803
Energie 0,01225 0,01231 0,01234 0,01234 0,01234 0,01235
Rollend materieel
    Aanschaf
0,01061 0,00566 0,00365 0,00339 0,00331 0,00264
    Onderhoud
0,00076 0,00041 0,00026 0,00024 0,00024 .00019
Vaste kosten 0,00036 0,00016 0,00008 0,00007 0,00007 0,00004
 
Totaal 0,11874 0,07182 0,05279 0,05030 0,04961 0,04236
 
Opbrengst is ƒ 0,05 per tonkm
1) factor luchtweerstand = 6 betekent dat 6 eenheden van het treinstel (5 wagons + loc) bijdragen aan de luchtweerstand. De overige wagons van het treinstel (33 wagons + loc) dragen niet meer bij aan de luchtweerstand door zogwerking van de voorafgaande eenheden. Dit in verband met de berekening van het energieverbruik.